Or.Kenan Evren İlköğ.Okulu isminin değiştirilmesi.

Karar   Tarihi

04.02.2011

 

Konusu: Okul isminin değiştirilmesi.

Karar   Sayısı

21

 

              5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, Gaziantep İl Genel Meclisinin 2011 dönemi Şubat ayı toplantısının 4. birleşimi, 04 Şubat 2011 Cuma günü saat 15:00’ da, 42 üyenin iştirakiyle Meclis Başkanı Ömer Nasuhi GÜLEÇ tarafından açıldı.

              Gündemin 3. maddesini teşkil eden; İl Genel Meclisinin, "İlimiz Şahinbey İlçesi Öğretmenevleri Mahallesindeki Orgeneral Kenan Evren İlköğretim Okulu'nun isminin, Gaziantep İl Genel Meclisi İlköğretim Okulu" olarak değiştirilmesine yönelik Milli Eğitim Komisyonuna havale edilmesine ilişkin kararın Valilik Makamınca incelenmesinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlara ait açma, kapatma ve isim verme yönetmeliğinin 8. maddesinde; “Kurumlara ad verme işlemleri, İl Milli Eğitim Müdürünün önerisi ve Milli Eğitim Komisyonunun kararına dayalı olarak Valinin onayı ile yapılır ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.” denildiğinden ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkilerini belirleyen 10. maddesinde belirtilen hükümlerin dışında, İl Genel Meclisinin görev ve yetkilerine girmeyen konularda karar almasının, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 23/07/2007 tarih ve 2007/76 sayılı Genelgesine, Milli Eğitim Bakanlığının okul ve kurumlara ad verilmesine ilişkin Yönetmeliğe ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa aykırı olduğundan; Valilik Makamının 10.01.2011 tarih ve 199-14 sayılı yazısı ile İl Genel Meclisine iade edilen söz konusu, 05/01/2011 tarih ve 5 sayılı Meclis kararının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15'inci maddesine istinaden yeniden İl Genel Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Gaziantep Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 10.01.2011 tarih ve BO54VLK4270700.301.05/199-14 sayılı öneri yazısı okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, söz konusu Önergenin bu haliyle gündemden çekilmesine; 12 Eylül darbesinin izlerini taşıyan, İzmir ilinde 12 Eylül İlköğretim Okulu’nun isminin Erdal EREN İlköğretim Okulu, Gültepe Kenan Evren Anadolu Lisesi’nin isminin Aydın ERTEN Anadolu Lisesi ve Yamanlar Evrenpaşa İlköğretim Okulu’nun isminin Nejdet ADALI İlköğretim Okulu olarak değiştirilmesi ile ilgili İzmir İl Genel Meclisinin 01.09.2010 gün ve 311 sayılı kararı, Antalya İlinin Döşemaltı İlçesi Nebiler Kenan İlköğretim Okulu’nun adının Osman Ali Cingöz İlköğretim Okulu olarak değiştirilmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.11.2009 tarih ve 35539 sayılı yazısı ve Komisyon Kararı ile bir çok il ve Gaziantep’de de Kenan Evren isimli bulvarların isimlerinin belediyelerce değiştirilmesi, Gaziantep İli Şahinbey ilçesi Org. Kenan Evren İlköğretim Okulu Aile Birliğinin önerisi ve vaki sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve vatandaşların yoğun talepleri de gözlemlenerek” Gaziantep Valiliğinin gerekçelerinin İl Genel Meclisi tarafından da paylaşılmasıyla, isim değişikliğinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bu yönde talep yerine geçmek üzere Orgeneral Kenan Evren İlköğretim Okulu'nun isminin, Gaziantep İl Genel Meclisi İlköğretim Okulu" şeklinde değiştirilmesinin temenni edilmesi yönünde tavsiye kararı alınmasına, İl Genel Meclisinin 04 Şubat 2011 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylamada mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Ömer Nasuhi GÜLEÇ

Enes ÖZKARSLI

Mehmet ERMAYASI

İl Genel Meclisi Başkanı    

Kâtip Üye

Kâtip Üye